Odzyskiwanie danych jako plan firmy po awarii.

Odzyskiwanie danych Podstawy odzyskiwania danych

Odzyskiwanie danych to proces przywracania utraconych informacji cyfrowych. Niezależnie od tego, czy dane zostały przypadkowo usunięte, nadpisane czy uszkodzone, specjaliści ds. odzyskiwania danych mogą je przywrócić. Najczęstsze przyczyny nieudanej próby odzyskania danych to: Przypadkowe usunięcie, Uszkodzony system plików lub Nadpisanie dysku twardego. Aby temu zapobiec, specjaliści ds. odzyskiwania danych otwierają dysk w czystym pomieszczeniu. Pomieszczenia te są zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń statycznych i kurzu. Poniżej wymieniono różne rodzaje uszkodzeń, które mogą wystąpić.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania informacji cyfrowych, które zostały utracone

Informacje cyfrowe, które przechowujemy na naszych urządzeniach, składają się z danych. Przedsiębiorstwa przechowują ogromne ilości danych. Typowe przedsiębiorstwo zarządza ponad 160 TB informacji. Niestety, utrata danych może nastąpić w różnych sytuacjach. Na szczęście istnieje wiele sposobów na odzyskanie utraconych informacji. Dostępne jest oprogramowanie i usługi do odzyskiwania danych, które pomagają firmom przywrócić utracone dane. Poniżej opisano poszczególne kroki.

Dysk twardy może być całkowicie nieczytelny z powodu uszkodzenia lub sporadycznych błędów nośnika. W takim przypadku oprogramowanie do odzyskiwania danych naprawi system plików i tablicę partycji. Niektóre z najbardziej wyspecjalizowanych programów do odzyskiwania danych potrafią wykonać obraz nośnika pomimo uszkodzonej tablicy partycji. Ta metoda jest skuteczna nawet wtedy, gdy system plików lub tablica partycji są uszkodzone, a surowe dane nie są możliwe do odzyskania. Korzystając z tej techniki, użytkownik nie musi mieć dostępu do dysku ani specjalnego sprzętu, aby przywrócić dane.

Odzyskiwanie danych jest ważne z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy była to awaria komputera, czy klęska żywiołowa, informacje cyfrowe można odzyskać. W przypadku przypadkowego skasowania danych utrata danych może być wynikiem fizycznego uszkodzenia dysku. Dane mogą również zostać utracone w wyniku błędu ludzkiego lub przypadkowego usunięcia pliku. Niezależnie od przyczyny, aby odzyskać informacje, konieczne jest odzyskiwanie danych.

Przypadkowo usunięty

Jeśli przypadkowo usunąłeś plik i nie możesz go znaleźć, nie rozpaczaj. Plik mógł zostać przeniesiony do innego folderu, skopiowany na dysk flash lub w inny sposób utracony. Na szczęście dane, które zostały przypadkowo usunięte, można odzyskać, jeśli wiesz, jak ich szukać. Zanim jednak rozpoczniesz proces odzyskiwania utraconych danych, ważne jest, aby go zrozumieć. Oto kilka sposobów, jak to zrobić.

Kliknij dwukrotnie Kosz, aby wyświetlić jego zawartość. Jeśli plik został już usunięty, można go odzyskać, nadpisując go. Należy jednak zachować ostrożność podczas wykonywania takiej procedury, ponieważ nadpisanie części pliku może spowodować jego uszkodzenie i uniemożliwić jego późniejsze odzyskanie. Przed próbą odzyskania danych upewnij się, że masz kopię zapasową. Jeśli nie możesz znaleźć kopii zapasowej, użyj aplikacji do odzyskiwania usuniętych plików.

Program komputerowy przeznaczony do odzyskiwania usuniętych plików może pomóc w przywróceniu utraconych plików i folderów. W Internecie dostępnych jest kilka darmowych i płatnych programów do odzyskiwania plików. Pobierz jeden z nich ze sklepu Microsoft. Może on odzyskiwać różne typy plików, w tym dokumenty, filmy i zdjęcia. Można nawet odzyskać dane z urządzeń zewnętrznych, takich jak karty SD. Istnieją również inne sposoby odzyskiwania usuniętych plików, dlatego warto skorzystać z narzędzia najlepiej dostosowanego do własnych potrzeb.

Skorumpowana strona

Jeśli masz problemy z przechowywaniem lub odzyskiwaniem danych, być może chcesz wiedzieć, jak naprawić uszkodzenie pliku na komputerze. Czasami uszkodzenie pliku jest spowodowane tymczasowymi błędami w systemie operacyjnym, ale istnieją też inne metody rozwiązania problemu. Pomocna może być na przykład zmiana nazwy pliku lub użycie konwertera online. Ręczna zmiana rozszerzenia pliku również może pomóc w naprawie uszkodzonych plików. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy w komputerze nie ma uszkodzonych plików, jest otwarcie okna Komputer i kliknięcie prawym przyciskiem myszy dysku twardego. Kliknij menu „Właściwości” i wybierz opcje „Sprawdzanie błędów” lub „Sprawdź teraz”. Następnie można wybrać, czy plik ma zostać naprawiony, czy nie.

Jeżeli komputer został zaatakowany przez wirusa, może się okazać, że dane zostały uszkodzone. W takiej sytuacji należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Nawet jeżeli nie masz na komputerze żadnego oprogramowania antywirusowego, możesz pobrać odpowiednią aplikację. Należy jednak pamiętać, że taka aplikacja może zwiększyć szanse na odzyskanie danych. Zaleca się użycie programu antywirusowego przed podjęciem próby naprawy uszkodzonego pliku.

Nadpisane

Odzyskiwanie nadpisanych danych nie jest trudne, jeśli wiesz, jak postępować. Pierwszym krokiem do odzyskania nadpisanych danych jest przywrócenie systemu do stanu sprzed pojawienia się infekcji. Zwykle można to zrobić, uruchamiając przywracanie systemu, wyszukując tę opcję w menu startowym i wybierając datę sprzed infekcji. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić system do wcześniejszego punktu, zanim doszło do infekcji.

Po pomyślnym rozpoczęciu procesu odzyskiwania nadpisanych plików należy wybrać inne urządzenie pamięci masowej. Do tego celu lepiej użyć dysku USB, ponieważ zapobiega to dalszemu uszkodzeniu plików. Po wybraniu urządzenia pamięci masowej należy wybrać dysk lub partycję, na której mają zostać wyszukane utracone dane. Kliknij przycisk Wyszukaj utracone dane, aby rozpocząć proces skanowania. Zostanie wyświetlona lista plików, które można odzyskać. Po wybraniu lokalizacji zapisz w niej odzyskane pliki.

Następnie uruchom Eksploratora Windows i otwórz folder zawierający nadpisany plik. Następnie kliknij kartę właściwości i wybierz zakładkę „Poprzednie wersje”. Teraz można przywrócić wcześniejszą wersję pliku, jeśli jest ona dostępna. Oczywiście, jeżeli plik został już usunięty, należy użyć profesjonalnego oprogramowania do odzyskiwania plików. Należy jednak uważać, aby podczas próby odzyskania danych nie korzystać z wbudowanej płyty CD służącej do odzyskiwania danych.

Po przerwie w dostawie prądu

Możliwość odzyskania danych po przerwie w dostawie prądu może oszczędzić firmie wielu kłopotów i kosztów. Nawet jeśli nie myślisz, że to się zdarzy, takie przerwy są o wiele częstsze, niż możesz sobie wyobrazić. Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (United States Bureau of Labor Statistics) przerwy w dostawie prądu są przyczyną znacznych przestojów w 42% organizacji. Bez danych firmy mogą mieć trudności z obsługą klienta, dostępem do plików lub wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. W najgorszych przypadkach problemy te mogą trwać w nieskończoność, jeśli nie ma sposobu na odzyskanie danych.

Po awarii zasilania odzyskanie danych może być trudne, ale jest możliwe. Należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcami i klientami, ponieważ mogą na nich ciążyć obowiązki prawne. Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby proces odzyskiwania danych przebiegł bezproblemowo. Należy również przygotować się na przyszłość, wdrażając nowe strategie, które pozwolą uniknąć utraty danych w przyszłości. Jeśli nie masz na to czasu, skontaktuj się z firmą zajmującą się odzyskiwaniem danych, która pomoże Ci odzyskać potrzebne pliki.

W niektórych przypadkach skok napięcia może całkowicie wymazać dysk systemowy. W takim przypadku aktywne pliki mogą stać się niewidoczne. Na szczęście skok napięcia jest odosobnionym przypadkiem, a firma zajmująca się odzyskiwaniem danych może Ci pomóc. Możesz także wypróbować darmowe narzędzie do odzyskiwania danych, takie jak MiniTool Power Data Recovery, które radzi sobie z różnymi sytuacjami utraty danych. To oprogramowanie przywróci dane bez uszkadzania oryginalnych plików.

Po awarii oprogramowania

Po wystąpieniu awarii oprogramowania można podjąć kilka kroków. Pierwszym krokiem jest wyłączenie komputera. Jeśli to możliwe, należy również podjąć środki ostrożności, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu dysku twardego lub ważnych plików. Większość programów narzędziowych wymaga udostępnienia pliku „undo”, który umożliwia cofnięcie zmian wprowadzonych na dysku twardym. Ten krok jest szczególnie ważny, jeśli awaria miała charakter logiczny.

W niektórych przypadkach odczytanie danych może być niemożliwe z różnych przyczyn, takich jak uszkodzony nośnik, błędy okresowe czy awaria systemu. Uszkodzony system plików lub tablica partycji mogą uniemożliwić odczytanie danych. W takich przypadkach może być konieczne użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. Inne metody odzyskiwania danych obejmują naprawę logicznego systemu plików lub aktualizację oprogramowania układowego. W zależności od charakteru utraty danych proces odzyskiwania może obejmować naprawę systemu plików lub tabeli partycji albo przywrócenie surowych danych z niedostępnego dysku twardego.

Inną przyczyną awarii oprogramowania na komputerze może być nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego. Może to spowodować uszkodzenie tablicy partycji, nieprawidłowy główny rekord rozruchowy lub nawet pełny system plików. W takiej sytuacji można przeprowadzić odzyskiwanie danych na innym komputerze. W ten sposób można zachować ważne pliki podczas przywracania systemu operacyjnego. Jednak w takim przypadku odzyskiwanie danych nie zawsze jest możliwe.

Po katastrofie

Jeśli Twoją firmę dotknie katastrofa, odzyskiwanie danych jest niezbędne do kontynuowania działalności. Choć większość katastrof nie trwa dłużej niż kilka dni, niektóre z nich mogą spowodować, że dane będą niedostępne przez wiele dni lub tygodni. Celem procesu odzyskiwania danych jest przywrócenie funkcjonalności aplikacji o znaczeniu krytycznym. W niektórych przypadkach będzie to wymagało przeniesienia aplikacji dotkniętych awarią na sprzęt alternatywny lub do ośrodka zapasowego. W niektórych przypadkach może dojść do awarii całego środowiska przetwarzania danych i konieczne będzie wynajęcie nowego obiektu produkcyjnego lub nabycie tymczasowego obiektu tymczasowego.

Plany odzyskiwania danych po awarii muszą uwzględniać wpływ każdej katastrofy na działalność firmy. Katastrofa nie musi uderzyć bezpośrednio, ale może mieć konsekwencje nawet z daleka. Niezwykle ważne jest opracowanie kompleksowego planu przywracania sprawności operacyjnej po awarii, który uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia dla normalnej działalności firmy. Po opracowaniu planu można skupić się na przywróceniu krytycznych operacji biznesowych w przypadku katastrofy. Można zacząć od wdrożenia podstawowych kroków planowania odzyskiwania danych po awarii.

Po pierwsze, należy określić, które dane i dokumenty są istotne dla działalności firmy. Należy określić, kto będzie miał dostęp do informacji wrażliwych. Ponadto należy opracować jasną strategię komunikacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami, od mediów po klientów. Ponadto należy ustalić harmonogram działań, które mają doprowadzić do wznowienia normalnej działalności. W tym czasie co najmniej dwa razy w roku należy przeprowadzić test odzyskiwania danych po awarii. W ten sposób można wykryć wszelkie nieprawidłowości i wprowadzić odpowiednie zmiany.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Related Post