Sposób odzyskiwania danych

Sposób odzyskiwanie danych z twardego dysku

Jak przebiega proces odzysk danych? Z reguły na początku toku odzyskiwania danych eksperci ustnie zapoznają się z danym dyskiem a także dopomagają dopasować najbardziej odpowiednie rozwiązanie w zakresie czasu reakcji i kosztów. Uszkodzony dysk należy przynieść do laboratorium. Jest dozwolone dostarczyć go osobiście względnie pocztą. Następnie specjaliści przeprowadzają skrupulatną analizę uszkodzenia, jaka pozwoli poznać stan danych, zakres uszkodzenia i szacowany okres przywrócenia informacji. Tworem ekspertyzy zwykle jest raport, jaki umożliwia użytkownikowi na poznanie się ze strukturą plików oraz danych przypuszczalną do odtworzenia, jeszcze przed zaczęciem procesu odzyskiwania danych. Na tym etapie zaawansowani fachowcy sporządzają także wstępną kalkulację wydatków odzysku danych. Komplet informacji wysyłany jest petentowi.
Jeżeli interesant poświadczy, iż akceptuje kwotę oraz ilość informacji, które można odzyskać, proces odzyskania danych jest zainicjowany.
Specjaliści dokonują odzysku i naprawy struktur logicznych danych, przy użyciu ponad 120 rozmaitego typu urządzeń specjalistycznych a także szerokiej palety oprogramowania. Po odzysku, dane oddawane są klientowi na wskazanym przez niego nośniku (zew. dysk twardy, płytki DVD, itd.). Nie jest dozwolone zgrywać plików na ten sam dysk, nawet jeżeli jeszcze troszkę działa! Jeśli nośnik danych był na gwarancji, to po otworzeniu nośnika przez speców, raczej na gwarancji do sklepu nie możemy go oddać. Kopia bezpieczeństwa danych jest przechowywana przez miesiąc na firmowym serwerze, następnie bezpowrotnie usuwana, odpowiednio z procedurą bezpieczeństwa.
Nie licząc fizycznych usterek zdarzają się także logiczne. W przypadku usterek logicznych możliwe jest używanie rzadkiej na miarę globalną technologii zdalnego odzyskiwania danych. W tym momencie jest to najszybszy tryb odzysku danych pozwalająca na poznanie wyników ekspertyzy już w czasie kilku godzin. Eksperci przeprowadzają operacje odzyskiwania danych przez pewne połączenie internetowe zaś skuteczność tego wariantu rozwiązań jest jednakowa jak w przypadku odzysku ich w pracowni badawczej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Post