Zalety i wady obsługi informatycznej firm

Zalety i wady obsługi informatycznej firm

Kiedy jest konieczna Osbługa informatyczna firm dla spółki?

Osbługa informatyczna firm czy jest potrzebny usługa informatyczna?


Firmy outsourcingowe oferują przedsiębiorstwom różne korzyści. Na przykład, zmniejszają koszty wewnętrzne i mogą zwiększyć jakość. Są w stanie monitorować jakość świadczonych usług w czasie rzeczywistym. Outsourcing eliminuje również konieczność posiadania drogiej infrastruktury wewnętrznej, takiej jak przestrzeń wewnętrzna i sprzęt. Usługi mogą być świadczone przez osoby znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie.

Usługi w chmurze

Korzystanie z usług w chmurze do obsługi IT dla firm może być bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Główną zaletą jest elastyczność, ale są też pewne minusy. Na przykład dostawcy usług w chmurze mogą nie dostosować swoich rozwiązań do potrzeb konkretnych klientów. Również negocjowanie umów z dostawcami usług w chmurze może być trudne dla przedsiębiorstw.

Usługi w chmurze mają zmienić biznes outsourcingu IT. Będą wymagały bardziej złożonych procesów i będą wymagały od klientów korzystania ze środowiska dostawcy zamiast z własnego. Przejście na usługi chmurowe będzie też wymagało od firm zmiany dostawcy. Chmura zmieni również sposób, w jaki firmy wyceniają usługi. Usługi oparte na chmurze będą wymagały od klientów płacenia w oparciu o „naturalną jednostkę prognostyczną”, która koreluje z pozycjami przychodów, jakich oczekuje nabywca.

Usługi chmurowe w zakresie obsługi IT dla firm pomagają również przedsiębiorstwom w przejściu do chmury. Proces ten może być skomplikowany i wiązać się z ukrytymi kosztami. Outsourcing usług w chmurze do doświadczonego dostawcy IT może zaoszczędzić firmom zarówno czas, jak i pieniądze poprzez bezproblemową integrację ich istniejącej infrastruktury IT z nowymi rozwiązaniami w chmurze. Dodatkowo, może to zaoszczędzić firmom pieniędzy na personelu, ponieważ przeszkoleni w chmurze pracownicy są bardzo poszukiwani.

Usługi w chmurze mogą pomóc firmom w szybszym skalowaniu. Poprzez integrację najnowszych technologii z codziennymi operacjami biznesowymi, chmura może pomóc firmom spełnić potrzeby ich branży. W rezultacie może pomóc firmom zmniejszyć koszty i poprawić ich bezpieczeństwo cybernetyczne. Ponadto usługi są elastyczne i adaptowalne, co pozwala firmom poruszać się tak szybko i tak często, jak to konieczne.

Onshore

Chociaż offshore outsourcing ma swoje zalety, niektóre firmy wolą wygodę i kontrolę jakości pracy z lokalnym zespołem. Takie podejście zapewnia znajome środowisko i eliminuje strefy czasowe oraz różnice kulturowe. Ponadto, upraszcza zarządzanie. Ponadto zespoły onshore mogą oferować dodatkowe korzyści w postaci świadomości kulturowej i możliwej ochrony prawnej wrażliwej własności intelektualnej. Istnieją jednak również zagrożenia.

Inną zaletą outsourcingu IT onshore jest to, że firma może łatwo komunikować się ze swoimi dostawcami outsourcingu IT, ponieważ mówią w tym samym języku i mają lokalne połączenia. Ponadto, usługi IT onshore dla firm mogą być bardziej opłacalne niż offshoring. Niektóre korzyści obejmują niższe koszty utrzymania i dostępność do największych talentów.

Dodatkowo, outsourcing IT onshore pozwala firmom uniknąć różnic kulturowych i językowych, które mogą utrudniać udane projekty onshore. Może to prowadzić do lepszych wyników, mniejszej liczby błędów i mniejszej liczby dostosowań do specyfikacji. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że obsługa IT onshore dla firm jest nadal zależna od lokalnych warunków. Zdobycie tych samych kwalifikacji w innym kraju może być trudne, a bazy wiedzy mogą być inne.

Ponadto, zespoły onshore mogą szybciej i skuteczniej reagować na zapytania klientów. Jest to szczególnie pomocne w przypadku komunikacji z zespołami, które pracują w różnych strefach czasowych. Łatwiej jest śledzić ich postępy i upewnić się, że praca jest wykonywana prawidłowo. Ponadto, łatwiej jest kontrolować jakość, gdy pracuje się z zespołem onshore.

Strategiczny proces płatności

Strategiczny proces płatności jest ważnym aspektem obsługi płatniczej banku. Pomaga on obniżyć koszty poprzez wyeliminowanie konieczności zarządzania procesem we własnym zakresie. Wprowadzenie protokołu płatności SEPA spowodowało również, że wiele banków ponownie rozważyło swoje strategie przetwarzania płatności. SEPA wymaga od banków wdrożenia różnych zmian w swoich systemach i procesach, co może sprawić, że proces ten stanie się bardziej złożony.

Chociaż banki mogą nie być w stanie zlecić na zewnątrz całego procesu płatności od razu, mogą zlecić na zewnątrz proces płatności. Korzystanie z firmy zewnętrznej pomoże przedsiębiorstwom uniknąć problemów związanych z procesem płatności. Firmy przetwarzające płatności często mają wcześniej istniejącą infrastrukturę i doświadczonych specjalistów, którzy mogą pomóc w usprawnieniu procesów wewnętrznych. Dzięki temu poprawi się szybkość przetwarzania.

Dostawcy usług płatniczych oferują różnorodne usługi operacyjne dla banków i podmiotów niebędących bankami. Ich usługi obejmują wdrażanie Core Banking Platforms, które mogą integrować się z istniejącymi systemami i sieciami. Ponadto zapewniają codzienne operacje i narzędzia rozwojowe. Krótko mówiąc, dostawcy usług płatniczych są w stanie zaspokoić potrzeby swoich klientów i pomóc im w osiągnięciu celów biznesowych.

Branża płatnicza stoi przed wyzwaniami związanymi z utrzymaniem kosztów i marż. Dotychczasowe procesy płatnicze wymagają dużych inwestycji początkowych i ciągłej modernizacji. Ponadto nowe przepisy i dyrektywy dotyczące płatności zachęcają dostawców usług płatniczych do zachowania ostrożności. Szczególnie w przypadku firm, które prowadzą działalność transgraniczną, konieczne jest posiadanie wydajnego i skutecznego procesu płatności.

Ukryte koszty

Ukryte koszty obsługi IT dla firm są często pomijane, ale warto je zrozumieć. Koszty te mają mniej wspólnego z rzeczywistymi usługami niż z procesem zamawiania usług. Aby je zmniejszyć, firmy powinny stosować strategie oparte na danych i dowodach. Obejmują one zintegrowaną architekturę korporacyjną i analizę kosztów opartą na działaniach. Narzędzia te pozwalają firmom prześledzić strumienie transakcji i zrekonstruować ukryte koszty.

W wielu przypadkach firmy zlecające na zewnątrz prace informatyczne mogą zaoszczędzić setki, a nawet tysiące dolarów rocznie. Jednak firmy muszą dowiedzieć się, jakie są prawdziwe koszty działalności, zanim zdecydują się na takie podejście do outsourcingu. Podczas gdy niektóre firmy postrzegają outsourcing jako okazję do oszczędności, inne widzą w nim koszt dodatkowy.

W okresie przejściowym firmy powinny pamiętać, że ich pracownicy są najcenniejszymi aktywami. Utrata jednego kluczowego pracownika w tym czasie może cofnąć firmę o miesiące, a nawet lata. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać wysokie morale, oferować dobre rekomendacje i upewnić się, że pracownicy mają wystarczająco dużo czasu na nawiązywanie kontaktów. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że koszty wynagrodzeń wzrosną ponad dwukrotnie w okresie przejściowym. Dodatkowo, firmy powinny upewnić się, że ich zespół korzystający z outsourcingu spełnia swoje zobowiązania umowne. Można to osiągnąć poprzez spotkania osobiste lub wideokonferencje. Spotkania te mogą być również wykorzystywane do oceny postępów projektu i jego wydajności. Oprócz wynagrodzeń i świadczeń, pewne dodatkowe koszty mogą być poniesione w związku z obsługą sprzętu przełączającego.

Koszty przekwalifikowania i przejścia są często pomijane. Chociaż koszty te nie są odzwierciedlone w kosztach projektu, należy je wziąć pod uwagę. Na przykład, jeśli klient zmieni pierwotne wymagania po rozpoczęciu projektu, zmiany mogą wymagać dodatkowej pracy.

Energen

Pierwszym krokiem w strategii outsourcingu IT firmy Energen była ocena kosztów i ryzyka związanego z outsourcingiem różnych funkcji. Następnie firma powołała grupę zadaniową i nakreśliła szereg celów. Cele te obejmowały obniżenie kosztów, maksymalizację jakości i zwiększenie wydajności. Grupa zadaniowa opracowała również proces outsourcingu.

Eksperci ds. technologii informatycznych Energen mieli trudności z przystosowaniem się do nowej roli, która polegała głównie na interpretowaniu i komunikowaniu potrzeb dostawców. Niektórzy eksperci chcieli pracować nad problemami technicznymi firmy, co w ich odczuciu nie było zgodne z rolą account managera dostawcy. Sprzeczali się również z account managerem dostawcy. Peregrine ostatecznie zatrudnił jednego ze swoich byłych kierowników centrów danych, który nadzorował dzierżawę sprzętu dla firmy. Eksperci ci pozostali na stanowisku konsultantów.

Umowa o outsourcingu IT, którą Energen podpisał z dostawcą, była szczegółowa i określała konsekwencje za niewykonanie umowy. Na przykład, jeśli sieć miała poziom dostępności poniżej 99%, dostawca miał zapłacić 50 tys. USD. Kary stawałyby się wyższe z każdym uchybieniem. Dostawca byłby również zobowiązany do współpracy w przypadku zmiany dostawcy przez firmę. Oznaczało to dostarczenie całej niezbędnej dokumentacji technicznej, kopii programów i pomocy w instalacji.

Sieć telekomunikacyjna Energen była krytycznym elementem działalności firmy. Kierownictwo firmy po raz pierwszy rozważało outsourcing sieci siedem lat temu, ale nie zdecydowało się na to, ponieważ nie było pewne możliwości obecnych dostawców. Infrastruktura, którą dysponował Energen była kosztowna w utrzymaniu, a firma miała problemy z rekrutacją i utrzymaniem największych talentów.

Doświadczenie SEITEQ

Firmy szukające outsourcingu swoich projektów IT powinny szukać firm, które specjalizują się w tej dziedzinie. Firmy takie jak SEITEQ działają w branży od dłuższego czasu, więc rozumieją tajniki branży outsourcingu IT. Doświadczenie i wiedza inżynierów i menedżerów IT firmy może być nieoceniona, jeśli chodzi o outsourcing.

Outsourcing usług IT dla firm może pomóc firmom w zmniejszeniu budżetu na IT i poprawieniu zasobów wewnętrznych. W przeciwieństwie do wewnętrznych zespołów informatycznych, firmy IT zajmujące się outsourcingiem mogą świadczyć niestandardowe usługi dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Outsourcowani specjaliści IT mogą szybko i skutecznie wdrażać nowe systemy. Mogą również monitorować jakość swoich usług, ponieważ nie potrzebują wewnętrznego zaplecza ani personelu.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Related Post